Select Page

Елегија за старата железничка  + Сон за човекот без уста
Изложба на Наташа Гелева (перформер: Јована Гајтановска) и видео колаж на Игор Калц и Јане Алтипармаков
Текст: Менче Здравкова

Музеј на град Скопје
18 септември 2012

 

Флаер: PDF mk