Select Page

Експресија, гест, акција
Групна изложба

Куратор: Владимир Величковски

Музеј на Македонија, Скопје

14 – 17.10.1985

 

Учесници: Зеро, Томе Аџиевски, Сергеј Андреевски, Чапар Јансен, Венко Цветков, Миодраг Десовски, Искра Димитрова, Никола Иванов, Станко Георгиев, Константин Мазев, Игор Митриќески, Ратко Несторовски, Александар Станковски, Слободан Живковски

Каталог (од архивата на Небојша Вилиќ): PDF mk

Покана: PDF mk

Видео документација (од архивата на Абаџиева Соња) ☟

 

Видео документација (од архивата на Небојша Вилиќ) ☟

 


>>> Линк до освртот на Небојша Вилиќ