Select Page

Експресија во слика
Изложба
Благоја Маневски, Славчо Соколовски, Јован Шумковски

Изложбен салон на Домот на културата „Григор Прличев“, Охрид
20.09 – 27.09.1985

Текст: Небојша Вилиќ

Каталог:  PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

>>> Линк до освртот на Небојша Вилиќ