Select Page

Експресионистичке екстазе Николе Мартиноског
Осврт (ретроспективна изложба слика Николе Мартиноског, Галерија Дома ЈНА, Београд, 28 април – 9 мај 1976)
Аутор: није наведен

Борба, Београд
06.05.1966

 

Осврт: PDF sr