Select Page

Експресивен реализам
Рецензија на изложбата на Ѓузепе Sигаина, МСУ Скопје, април 1965

Автор: Паскал Гилевски

Објавена во дневниот печат, Скопје
27.04.1965

 

Рецензија: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата