Select Page

Експанзија на нов тип политичка (не)уметност
Осврт
Автор: Владимир Величковски

Објавен во дневниот печат, Скопје
09.01.2003

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)