Select Page

Еколошки приказни / Environmental stories
Самостојна изложба / Solo exhibition

Марија Светиева / Marija Svetieva

Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

Друштво на ликовни уметници на Македонија / Association of Artists of Macedonia

03 – 17.06.2010

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Пешева Нада)