Select Page

Еколошки информатор бр.3

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Кирил Настески, Ацо Алексоски, Гоце Василевски
Фотографии: Петре Николоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Јуни 2007

 

Содржини: Состојбата со отпадот во Прилеп, Решение за комуналниот отпад во Прилеп, Економија на селото, Историја на исхраната и преработка на земјоделските производи во Прилеп…

 

Публикација: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша) 

>>> Линк до Еколошки информатор бр.1
>>> Линк до Еколошки информатор бр.2
>>> Линк до Еколошки информатор бр.4 
>>> Линк до Еколошки информатор бр.5