Select Page

Еколошки информатор бр.2 

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Роза Топузова Каревска, Всја Дамески, Хилда Црнеска
Фотографии: Петре Николоски, Милан Темелкоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Февруари 2007

 

Содржини: Маркови кули, Геологијата на прилепското поднебје, Флората и фауната во Прилеп…

Репродукција: Флора и фауна, акварел 2006 од Илија Миноски

 

Публикација: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша) 

 

>>> Линк до Еколошки информатор бр.1
>>> Линк до Еколошки информатор бр.3
>>> Линк до Еколошки информатор бр.4
>>> Линк до Еколошки информатор бр.5