Select Page

Едно попладне кај Петар Лубарда: Сликата не се прави туку создава
Интервју

Автор: Ристо Кузмановски

Објавено во Нова Македонија, Скопје
28.11.1966

 

Интервју: PDF mk