Select Page

Едноставна, јасна и прецизна информација
Интервју со Вељо Ташовски

Автор: В. Велкова

Објавенo во Пулс, Скопје
02.07.1998

 

Интервју: PDF mk