Select Page

Единство на идејата и изразот
Осврт (кон изложбата на Станко Павлески, Галерија Стоби, Скопје, март 1993)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.03.1993

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)

 

>>> Линк до изложбата