Select Page

Еден новооткриен портрет од македонскиот сликар Димитар Андонов Папрадишки
Осврт

Автор: Антоние Николовски

 

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.34-37), Скопје

1977

 

Осврт: PDF mk