Select Page

Еден непрославен јубилеј
Напис
Автор: Радивоје Пешиќ

Објавен во Нова Македонија, Скопје
27.12.1959

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)