Select Page

Еволуција на една форма
Самостојна изложба
Автор: Драган Бошнакоски
Текст: Влада Урошевиќ

Музеј на современата уметност,Скопје
11.05 – 22.05 1972

 

Каталог: PDF mk