Select Page

Еволуцијата на македонскиот надреализам низ творечкиот развој на еден сликар
Осврт кон јубилејно – монографската изложба на Спасе Куноски во Музејот на современата уменост, Скопје, 23.12.1977 – 23.01.1978

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Нова Македонија, Скопје

01.01.1978

 

PDF mk

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)