Select Page

Евидентен развој
Напис (40 Години македонски ликовно творештво 1944 – 1984, МСУ Скопје, 1984)
Автор: Валентина Велевскa

Објавен во Млад борец, Скопје
25.09.1984

 

Напис: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата