Select Page

Душко Стојановски
Самостојна изложба

Текст: Соња Абаџиева Димитрова

Уметничка галерија, Куманово
18.02 – 07.03.1983

 

 

 

 

Каталог: PDF мк
Покана: PDF мк