Select Page

Другите за Мартиноски: Колку за три живота
Напис
Автор: Петре Бакевски; изјави: Блаже Конески, Димитар Митрев, Димче Коцо, Томе Момировски, Димитар Кондовски, Симон Дракул

Објавен во Нова Македонија, Скопје
16.02.1973

 

Напис: PDF mk