Select Page

Дрвото на животот / The tree of life
Самостојна изложба / Solo exhibition

Александар Симоновиќ – Симо / Aleksandar Simonovic – Simo

Уметничка галерија, Куманово / Art Gallery, Kumanovo
Декември 2015 / December 2015

 

 

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng