Select Page

Драгоцено и декорартивно
Осврт (кон изложбата на Драган Попоски Дада, Галерија „Стоби“, Скопје, декември 1993)

Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
23.12.1993

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата