Select Page

Драган Попоски Дада – скулптури, цртежи
Самостојна изложба

Текст: Соња Абаџиева Димитрова

Музеј на современата уметност, Скопје
15.04 – 05.05.1981

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до освртот на Љубица Дамјановска

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски

>>> Линк до интервјуто на Софија Ѓуровска

>>> Линк до освртот објавен во печатените медиуми

>>> Линк до освртот на Соња Абаџиева

>>> Линк до написот во Нова Македонија

>>> Линк до освртот на Ладислав Баришиќ