Select Page

Драган Петковиќ / Dragan Petkovic
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
21.04 – 11.05.1988

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/en

 

Фото галерија (од архивата на Абаџиева Соња) ☟