Select Page

Доста ни е од полуписмени политичари
Интервју со Елизабета Шелева

Разговарал: Sвездан Георгиевски

Објавено во Глобус, Скопје

03.03.2009

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)