Select Page

Доста беше…
Отворено писмо до министерката за култура Ганка Самоиловска – Цветанова
Автор: Дарко Марковиќ

Објавено во Утрински весник, Скопје
25.04.2002

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)