Select Page

Дороте Беркенхегер (Dorothee Berkenheger)
Самостојна изложба (дело настанато за време на нејзиниот тримесечен престој во Скопје)

 

 

Уметничка галерија, Скопје

Отворање: 7 ноември 1995

 

Каталог: PDF mk