Select Page

Дома: Девојките од Кула @ Прво па женско #3

Колаборативен проект/ инсталација реализирана на „Прво па женско #3” 

Галерија МКЦ, Скопје

7-9.03.2015

 

Видео материјал ☟

 

Фото галерија ☟