Select Page

Долгот на телевизијата кон сликарството
Интервју со Радован Трнавац

Автор:С(офија) Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
15.03.1981

 

Интервју: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата