Select Page

Доживеано и промислено
Рецензија кон изложбата на фотографии од Цветко Иванов, Музеј на град Скопје, декември 2007
Автор: Владимир Величковски

Објавена во Вечер, Скопје
27.01.2008

 

PDF mk