Select Page

Доделени наградите „11 Октомври“ за уметност
Напис
Автор: не е наведен

Објавен во Нова Македонија, Скопје
10.10.1967

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)