Select Page

Додека не се создадат услови за голема уметност ќе ја играме улогата на номади по светот
Автоинтервју: Дијана Богдановска

Приредил: Тони Димков

Oбјавено на www.mkd.mk

16.08.2014

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)