Select Page

Добро утро, добар ден

ТВ емисија (разговор со Влатко Галевски и Александар Станкоски)

Разговара: Јасна Воиновиќ

ТВС
1986