Select Page

Добровиќ, Шумановиќ, Коњовиќ, Шупут – европски контексти
Групна изложба
Петар Добровиќ, Сава Шумановиќ, Милан Коњовиќ и Богдан Шупут
Галерија на МАНУ – Македонска академија на науките и уметностите – Скопје
5 октомври – 24 ноември 2016

 

Во организација на Галеријата на „Матица српска“, Српската академија на науките и уметностите и Амбасадата на Република Србија во Република Македонија

Предавање: „По патиштата на Сава Шумановиќ“ на Весна Буројевиќ, директорка на галеријата на слики „Шумановиќ – Шид, Србија (24 ноември 2016, 18:00 ч.)

Покана: PDF mk