Select Page

Добри проекти, но лоша логистика за Венеција
Интервју со Гоце Наневски

Автор: Катерина Богоева

Објавено на dnevnik.mk
08.01.2013

 

Интервју: PDF mk