Select Page

Добарден, добри човеку

Напис

Автор: Б.З. ; изјави: Томо Владимирски

Објавен во Нова Македонија, Скопје

22.10.1967

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)