Select Page

Доајенот на скулптурата во резба го овековечи македонското минато
Осврт (кон изложбата „Сердарот и минијатури“ на Боро Митриќески)
Автор: Милева Лазова

Македонско сонце бр. 649, прилог, стр. 46-47
8 декември 2006

 

Осврт: PDF mk