Select Page

ДЛУМ цртеж 2003

Групна изложба

 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

13.01 – 13.02.2004

 

 

Учесници: Кристина Александровска, Нарциса Андреевска, Сашка Андреевска, Лазар Ангелков, Симеон Арнаудов, Тања Балаќ, Емилија Божиновска, Гоце Божурски, Љупчо Бојаров, Јозо Бошковски – Јон, Кирил Гегоски, Жаклина Глигориевска – Кочовска, Ленче Гулевска, Војко Јаневски, Александар Јанкуловски Цане, Илија Кавкалевски, Благоја Колев, Васил Костов, Гроздан Крстевски, Јордан Манасиевски, Јана Манева – Чупоска, Маријана Марионцу – Симовска, Ристо Мијакоски, Марија Павловска, Таки Павловски, Даниела Панчевска, Александар Попов – Сашко, Илчо Симовски, Ирена Стојанова, Ацо Таневски, Тања Таневска, Трајко Тошевски, Мирослава – Микица Трујкановиќ

Каталог: PDF mk