Select Page

ДЛУБ: 4-ти ноември 2007
Групна изложба

Текст: Панде Манојлов

 

 

Уметничка галерија, Битола
Ноември 2007

 

Учесници: Вангеловска Елена, Гегоски Кирил, Десановски Десан Георги, Ѓорѓиевска Елена, Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Кузмановски Павле, Лазаревска Оливера, Макаријовски Александар, Младеноски Владимир, Најденовски Драган, Николовски Тони, Петковиќ Неда, Солаковска Љубица, Трајковска Добринка, Христов Димитар

Каталог: PDF mk