Select Page

ДЛУБ – 4ти ноември 2006
Групна изложба

Текст: Гордана Цветанова

 

 

Уметничка галерија, Битола
Ноември 2006

 

Учесници: Блажевски Трајче, Десановски Десан Георги, Димитров Димитар, Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Лазаревска Оливера, Манев Свето, Манева Татјана, Младеноски Владимир, Најденовски Драган, Николовски Тони, Петковиќ Неда, Солаковска Љубица, Талевски Борислав, Хаџи Антоновски Коста

Каталог: PDF mk