Select Page

ДЛУБ 2002
Групна изложба

 

 

Уметничка галерија, Битола (февруари 2002);

Дом на културата, Прилеп (март 2002)

 

Учесници: Апчевски Стојан, Асим Мустафа, Белчевски Никола Соколо, Гегоски Кирил, Десановски Десан Георги, Димовски Ристо, Димовски Сотир, Кацујани Димитрије, Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Кузмановски Павле, Лазаревска Оливера, Манев Свето, Миноски Илија, Најденовски Драган, Петковиќ Неда, Петровски Панде, Поповски Александар, Саздовска Лидија, Талевски Борислав, Торѓанска Вера, Трајковска Добринка

Каталог: PDF mk