Select Page

ДЛУБ Јулска изложба ’06

Групна изложба

 

 

Уметничка галерија, Битола

Јули 2006

 

Учесници: Вигњевиќ Слободан, Гегоски Кирил, Костов Васил, Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Лазаревска Оливера, Манев Свето, Манева Татјана, Миноски Илија, Најденовски Драган, Николовски Тони, Петковиќ Неда, Саздовска Лидија, Солаковска Љубица, Солаковски Димитар, Талевски Борислав

Каталог: PDF mk