Select Page

ДЛУБ: Мал формат (слики, цртежи и акварели)
Групна изложба (во рамки на фестивалот Бит Фест 2018, Битола)

 

 

 

Ликовен салон на ДЛУБ

Август 2018

 

Учесници: Балојани Димитри, Богдан Андерсон Билјана, Бубевска Мирјана, Велевска Анастасовска Марија, Ѓорѓиевска Елена, Колонџиска Билјана, Котевска Сандра, Кочовски Илија, Лазаревска Оливера, Михаилова Славица, Најденовски Драган, Петровска Лилјана, Петровски Панде, Поповски Александар, Силјановски Симеон, Симоновски Владимир, Солаковска Љубица, Српчански Николче, Цигаридов Стеван

Каталог: PDF mk