Select Page

(дишење) / (breathing)
Самостојна изложба во рамки на проектот Арт спот

Гордана Даутовска Поповска

press to exit, Скопје
11 – 20.03.2004

 

Покана: PDF mk
Леток: PDF mk
Објава: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)