Select Page

Дискурс за едноста
Рецензија кон изложбата „Ten years of thinking or… 2.5 seconds of flying“ на Патрик Дузе во Галерија Стоби, Скопје, јуни 1994

Автор: Небојша Вилиќ

Објавена во Културен живот, Скопје
1994

 

Рецензија: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)


>>> Линк до изложбата „Ten years of thinking or… 2.5 seconds of flying“