Select Page

Дискретно сликарство
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, Центар за култура и информации, Скопје, февруари 1980)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Вечер, Скопје
14.02.1980

 

Осврт: PDF mk