Select Page

Димитар Малиданов / Dimitar Malidanov
Самостојна изложба (во рамките на проектот „Кич, да!? / Сте или не?“ / 2013,
поставена во повеќе градови во Македонија)

Текст: Георги Старделов

Организација: Дирекција за култура и уметност – Скопје

 

Уметничка галерија, Куманово
21 март 2014

 

Каталог: PDF mk