Select Page

Димитар Кондовски: Библиографија 1951-2003
Публикација

 

Автор: Марина Лешкова

 

 

Издавач: Музеј на современата уметност (Центар за документација), Скопје
2004

 

Публикација: PDF mk