Select Page

Диме Шумка
Самостојна изложба
Текст: Бошко Смаќоски

Дом на културата „Григор Прличев“, Охрид
09.08 – 16.08.1986

 

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)