Select Page

Дизајнот во услови на природни катастрофи
Самостојна изложба

Весна Поповиќ
Текст: Весна Поповиќ

Музеј на современата уметност, Скопје
07.07.1980

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до написот во Ослобоѓење

>>> Линк до написот на Ташко Ширилов

>>> Линк до освртот на Владимир Величковски