Select Page

Детскиот свет од гетото Терезин
Осврт (кон изложбата: „Детска приказна – детски цртежи од гетото Терезин (1942-1944)”

Автор: Катерина Богоева

Објавен на utrinski.com.mk

03.04.2012

 

Текст: PDF mk